Çevre ve Sağlık

Image

ÇEVRE VE SAĞLIK

Tüm şirket faaliyetlerimizde, bulunduğumuz çevre ile uyumlu çalışmayı ve iş çevresini korumayı temel ilke edindik. Bu ilkeyi sürdürülebilir kılmak ve geliştirmek için çevrenin ve doğal yapının korunmasına yönelik bilimsel yöntem ve teknolojileri, bunlara uygun araçların yardımıyla yasal mevzuat ve yönetmeliklerin gereklerini yerine getirecek şekilde kullanırız.
Olası çevre zararlarına karşı gerekli önlem ve tedbirleri tasarım aşamasında alır, yazılı prosedürler ve talimatlarla bu tedbirleri sistematik olarak kontrol ederiz. Mümkün olduğunca çevre dostu, geri dönüştürülebilir ve kirlilik yaratmayan girdi ve araçları kullanırız.