İş Etiği Kuralları

Image

İŞ ETİĞİ KURALLARI

Müşterilere Karşı Sorumluluk;

• Müşterilerimize saygı, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşmak.
• İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklığımızın gizli belgelerini özenle korumak.

Şirkete Karşı Sorumluluk;

• Şirket yatırımlarını korumak, sürekli ve artan geri dönüşüm için çalışmak.
• Finansal disiplin ve hesap verebilirlik çerçevesinde hareket etmek.
• Şirketimizin kaynak ve varlıkları ile çalışma zamanımızı verimlilik ve tasarruf bilinciyle yönetmek.

Sosyal Sorumluluk;

• Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda kanun ve yönetmeliklere uygun hareket ederek, işimizi toplumun sorumluluk sahibi bir üyesi olarak yönetmek, dünyaca kabul edilen insan haklarına saygı göstermek ve korunmasına destek vermek.
• Sürekli gelişime katkı sağlayarak, toplumun ihtiyaçlarına duyarlı olmak. Bu bağlamda eğitim, sağlık ve çevre konularında projeler geliştirmek, uygulamak ya da var olan projeleri desteklemek.